Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Songkhram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสมุทรสงครามขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564  2564  โดยสามารถ Download ใบสมัคร และรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.deqp.go.th หรือ Facebook : โครงการชุมชนปลอดขยะ และ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

สมัครและส่งเล่มรายงาน หรือคลิปวิดีโอผลงานไม่เกิน ๕ นาที ไปที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมพิเศษ ชั้น 2  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49  ซอย 30  ถนนพระราม 6 พญาไท  กรุงเทพฯ  10400 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่งเอกสาร)

หรือโรงเรียนที่สนใจสามารถ Download  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้

  • รายละเอียด/ข้อกำหนดการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี .2564 
  • แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(.docx)
  • เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
  • หรือสแกน QR Code ส่งใบสมัครผ่าน Google From

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2564

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาปี64 โรงเรียน

ขนาดไฟล์:0.83 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง

ข้อมูลเกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะปี 64

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง