Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Songkhram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7

โครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7

วันนี้(18 ก.ย.63) บริเวณโรงเรียนธรรมชาติ หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร และปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 7  กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนที่เป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็น Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในปีนี้ได้กำหนดไว้ 2,000 ไร่ โดยมีการทยอยปลูกกันมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 55 แล้ว เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วย พรรณไม้นานาชนิดที่มีใบดอกและผลสวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิดทำให้ป่าชายเลนเป็นสถานทีที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ โดยมีเป้าหมายจะมีการปลูกเพิ่มเติมที่ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลคลองโคน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมทั้งจัดทำแผนระยะยาวในการปลูกป่าและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เนื่องจากในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงระบบนิเวศน์ต่อไป

 

แกลเลอรี่