Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเทศบาลเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนเทศบาลเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลนำกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “เมืองอยู่ดี  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการบริหารจัดการที่ดี”  ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศบาลที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม โดยดาว์นโหลดเอกสารการรับสมัครและคู่มือการประเมินฯ และส่งเอกสารมาที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

เอกสารแนบ

แบบรายงานการดำเนินเมืองสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง

คู่มือแบบประเมินเมืองสิ่งงแวดล้อม

ขนาดไฟล์:4.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง