Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมเป็น 1 ใน 30 องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจนิเวศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30  แห่ง เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และหาแนวทางในการจัดทำแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***หมดเขตการรับสมัคร  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นี้ ***

 

สามารถรดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

1. http://www.3e.world/

2. http://www.3e.world/post/43

3. หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/CFO.LoGov/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDN4Sv0snHVlIAkf4-31nOLI3L5jVQpd5EdBJYSbnlpKaPhVytr5QNptsDgA7AyrmUy6tBl2v3lz3dH