Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Songkhram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมดับเพลิงเบื้อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

การอบรมดับเพลิงเบื้อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 27 และ 30

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น

ขนาดไฟล์:14.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ขนาดไฟล์:15.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง