Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงครามได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอช่วยเผยแพร่ประกาศฯนี้ ให้สาธารณชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดสมุทรสงคราม

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง