Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

ขอเชิญทสม. และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมส่งผลงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่ายดีเด่น  ประจำปี  2562  โดยส่งใบสมัครและส่งผลงานมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  *** สิ้นสุดการรับสมัครและส่งเล่มผลงาน วันที่  30 เมษายน  2562 ***

การสมัครและส่งผลงาน

>>สมัครและเล่มส่งผลงาน  ทสม. ดี เด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น  ที่สนง. ทสจ.  สมุทรสงคราม ประกอบด้วย

  • แบบฟอร์มใบสมัคร
  • เอกสารสรุปผลงาน พร้อมภาพประกอบ
  • ไฟล์ข้อมูลสรุปผลงาน พร้อมภาพประกอบ ที่แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน
  • เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ  ที่ให้ข้อมูลมากที่สุด

 

>>ผลงานประเภทเครือข่าย  ให้ประธานเครือข่าย ทสม. ในระดับที่จะส่งผลงาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด) ลงนามในเอกสารใบสมัคร

 

ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสาร

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือกทสม. และเครือข่ายดีเด่น  ประจำปี  2562
  • แบบฟอร์มใบสมัครทสม. ดีเด่น
  • แบบฟอร์มใบสมัครเครือข่ายทสม. ดีเด่น

 

ส่งผลงานมาที่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 

ชั้น  4   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาวมะลิ  เกือบสันเทียะ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทรศัพท์ / โทรสาร : 034713135 ต่อ 102

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มใบสมัคร เครือข่าย ทสม

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง

แบบฟอร์มใบสมัคร เครือข่าย ทสม

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

แบบฟอร์มใบสมัคร ทสม

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

แบบฟอร์มใบสมัคร ทสม

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม

ขนาดไฟล์:3.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง